SystemModel
YongaTek Analog Devreler ve Sistem modellemesi, Analog Karışık İşaret Doğrulama hizmetleri vermektedir:
  • MATLAB, Simulink, SystemC ve C++ Tabanlı Sistem Seviyesi Modelleme ve Simülasyon
  • Analog Devreler için VHDL, Verilog, VHDL-RN, VHDL-AMS ve Verilog-AMS Tabanlı Modelleme
  • Analog ve Karışık İşaret Sistemler için Doğrulama Koşturma
    • Amaca Yönelik Test
    • Rastgele Giriş Vererek Testler
  • Analog ve Sayısal Parçalar Arayüz ve Bağlantı Testleri